Кафедра охорони праці

Мова:

Загальна інформація

Зав. кафедрою:

к.т.н., доцент Стиценко Тетяна Євгенівна,
tatiana.stytsenko@nure.ua

Штатні співробітники кафедри:

к.т.н., доцент Березуцька Наталья Львівна,
natalia.berezutskaya@nure.ua
к.т.н., доцент Пронюк Ганна Валеріївна,
ganna.proniuk@nure.ua
к.т.н., доцент Мамонтов Олександр Вікторович,
aleksandr.mamontov@nure.ua
к.т.н., ст. викл. Хондак Інна Іванівна,
inna.hondak@nure.ua

Положення про кафедру:

Положення про кафедру 2021>>скачати>>

Напрямок досліджень:

Математичне моделювання ергатичних систем і розробка технічних засобів і методів забезпечення безпеки технологічних і виробничих процесів.