Кафедра охорони праці

Мова:

ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА СТИЦЕНКО

ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА СТИЦЕНКО
Завідувач кафедри охорони праці, член НМР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1998 р.  закінчила Харківський технічний університет радіоелектроніки зі спеціальності “Комп’ютерні системи обробки інформації та управління”.

2017 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.


Освітня діяльність

Лекційні курси: безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист, організація управління умовами праці.


Наукова діяльність

Дослідження засобів захисту людини від впливу електромагнітних випромінювань.


Міжнародна діяльність

Член Європейської асоціації з безпеки, м.Краків, Польща.

ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА СТИЦЕНКО


Публікації та патенти

Патент на винахід «Спосіб віброгасіння» № 82512 від 25.04.2008.

Автор навчальних видань і понад 40 наукових публікацій, серед яких:

  1. Semenets, V.V., Stytcenko, T.E., “Analysis of electromagnetic environment and modeling of spurious radiation sources”. Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika)75(15), с. 1385-1396, 2016
  2. Stytcenko, T.E., Mamontov O.V., “Development of a method for optimization calculation of a group of soundinsulating panels for airborn noise protection”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3(10-99), с. 32-38, 2019
  3. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. “Безпека життєдіяльності”: навч. посібник / Т.Є Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с.