Кафедра охорони праці

Мова:

Про нас

Шлях, пройдений людством від сохи і молота до космічного корабля і INTERNET, був непростим, і склав не одну тисячу років. Весь цей час люди  відчували потребу в безпечних умовах праці і побуту. З появою нових ремесел вона загострювалася, а з появою механізмів і машин привела до необхідності написання і дотримання окремих правил з безпечного спілкування людини з ними. Багато з цих правил написано «сльозами і кров’ю». Гіркий досвід передавався від покоління до покоління, доповнювався новими правилами. З розвитком техніки і технології з’явився новий напрямок – “техніка безпеки”.

Прискорення темпів науково-технічного прогресу в 20-му сторіччі, розвиток мікроелектроніки, автоматизація, поява нової радіо – та обчислювальної апаратури була неможлива без розвитку виробництва і технологічних процесів. Проте їх негативною стороною з’явилися нові зростаючі шкідливості і небезпеки. В 60-ті роки в країні вже був накопичений чималий досвід з захисту людини від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Але з кожним днем потреба в його досконалості збільшувалася. Незадовільна статистика нещасних випадків і професійних захворювань диктувала необхідність рішення цієї проблеми як важливого державного завдання з вкладенням чималих коштів і залученням наукових кадрів. Все гостріше виявлялася потреба в охороні праці як у фундаментальній науковій дисципліні, що вивчається і розвивається у закладах вищої освіти.

В 1966 році відбулася реорганізація вузу в Харківський інститут радіоелектроніки.

Колишня кафедра рудникової вентиляції і техніки безпеки була перейменована в кафедру охорони праці. Її завідуючим став доцент Літвіненко Євгеній Олександрович.

Учбова і науково-дослідна робота були істотно змінені. Торкнулося це і кадрового складу. На кафедру прийшли працювати молоді фахівці Айвазов В.А. і Халимон І.І. Першим аспірантом кафедри став Дзюндзюк Б.В. Подальша навчально-методична і науково-дослідна робота кафедри була пов’язана з профілем вузу – розвитком радіоелектроніки і супутніх їй галузей науки і техніки.

До оригінальних розробок, захищених авторськими свідоцтвами, відносяться радіозахисні костюми, що поклали основу створення  індивідуальних засобів захисту людини від електромагнітних випромінювань. За науковим напрямом «Захист від електромагнітних випромінювань» на кафедрі були захищені: одна докторська дисертація  Дзюндзюка Б.В. і чотири кандидатські дисертації – Степановой Т.І., Коновко А.В., Рябоконь І., Маслова П.М. під керівництвом проф.Дзюндзюка Б.В.

До інших науково-дослідних робіт кафедри в 70-ті роки відноситься очищення повітря бортових відсмоктувачів при паянні припоями. Були встановлені якісні і кількісні характеристики викидів, досліджені різні фільтри уловлювання і запропоновані найдоцільніші з урахуванням специфіки технологічних процесів. Так одна з найважливіших тем по очищенню вентиляційних викидів від аерозолів мінеральних кислот з використанням іонітних матеріалів була виконана для Харківського велозаводу.

Велися роботи з очищення стічних вод гальванічних цехів. У тому числі з встановлення доцільності їх знешкодження.

Розроблялися ГДВ для високотоксичних шкідливих речовин (ціаніди, хромовий ангідрид, лужні аерозолі і ін.). Велися дослідження фазового стану вентиляційних викидів при мідненні і цинкуванні в ціаністих електролітах. Проводилися дослідження для заводу «ХЕМЗ» по встановленню ГДВ при капітальному ремонті і реконструкції вентиляційних систем.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З 1971 р. по 1980 р. кафедрою охорони праці завідував доц. Лазаренко Євгеній Микитович.

З 1980 р. по 2015 р. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Дзюндзюк Борис Васильович.

З 2015 року по теперішній час кафедрою завідує кандидат технічних наук, доцент Стиценко Тетяна Євгенівна.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подальший розвиток науки і техніки був неможливим без розвитку наукових шкіл в області безпеки праці. На початку 80 – х років минулого сторіччя такі школи з’являються в м.Ленінграді Лісотехнічна академія – проф. Русак Н.В. м.Москві, МІРЕА – проф. Мотуско Ф.Я., Вище технічне училище ім. Баумана – проф. Юдин Е.Я., проф. Белов С.В., м. Києві, КПІ проф. Ткачук К.Н., м. Харкові, ХІРЕ – проф. Дзюндзюк Б.В. і ін.

Виникає потреба в створенні цілого комплексу лабораторного устаткування, що забезпечує учбовий процес з урахуванням специфіки вузу і окремих спеціальностей. На кафедрі розроблюються нові лабораторні стенди з електробезпеки (проф. Дзюндзюк Б.В., ст. викл. Халимон И.И., ст. викл. Барановский С.В., ст.викл. Айвазов В.А.), захисту від електромагнітних випромінювань (проф. Дзюндзюк Б.В, ст.викл. Стиценко Т.Є.), вибухобезпечності (асс. Романова А.Г.) захисту від шуму і вібрацій  (проф. Дзюндзюк Б.В., ст.викл. Гріша Г.В., ст.викл. Мамонтов О.В.).

За роки роботи на кафедрі підготовлена велика чисельність висококваліфікованих фахівців. Частина з них очолює кафедри охорони праці різних вузів України. Чимало провідних фахівців, керівників підприємств, вчених і бізнесменів пройшли свого часу підготовку на кафедрі.

І зараз кафедра йде в ногу з часом. Її учбовими дисциплінами є: «Екологічна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Організація керування умовами праці», «Охорона праці в індустрії IT». Учбовий процес постійно вдосконалюється. Відбувається безперервний процес поліпшення методології, розробки і впровадження нових лабораторних робіт, завдань і форм контролю відповідно до потреб часу. Ряд розроблених лабораторних робіт неодноразово демонструвався на виставках, де викликав непідроблену зацікавленість у фахівців інших вузів.

До викладачів кафедри, що внесли особливий внесок у впровадження сучасних інформаційних технологій  в навчальний процес, відносяться: проф. Дзюндзюк Б.В., доцент Березуцька Н.Л., доцент Стиценко Т. Є., доцент Пронюк Г.В., ст.викл. Мамонтов О.В.

Ведеться співпраця з Європейською асоціацією з безпеки (м. Краків, Польща). Викладачі кафедри є постійними членами Асоціації.

Зараз на кафедрі ведеться наукова робота, основним напрямом якої є математичне моделювання ергатичних систем і розробка технічних засобів забезпечення безпеки технологічних і виробничих процесів. Під керівництвом доцента Стиценко Т.Є.

Колектив кафедри охорони праці і далі нестиме здобутки наукової школи, роблячи свій внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і розвиток науки на благо України.