Кафедра охорони праці

Мова:

НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА БЕРЕЗУЦЬКА

НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА БЕРЕЗУЦЬКА
Доцент кафедри охорони праці, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1978 р. – закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва.
1995 р. – старший викладач кафедри охорони праці Харківського технічного університету радіоелектроніки.
2008 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Національному університеті «Львівська політехніка».
2010 р. – доцент кафедри охорони праці  ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси: безпека життєдіяльності, екологічна безпека.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: екологічна безпека.
Наукові та технічні досягнення: результати та технічні рішення наукових робіт впроваджені на ВАТ «ШАРП» (Харків) у вигляді технології та обладнання для зниження екологічної небезпеки мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) для навколишнього середовища та організації захисту МОР від ураження мікроорганізмами.


Міжнародна діяльність

Член Європейської асоціації з безпеки, м.Краків, Польща.

НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА БЕРЕЗУЦЬКА


Публікації та патенти

Патент на винахід «Очищення та регенерація мастильно-охолоджувальних рідин».

Має понад 100 публікацій, серед яких:

  1. Berezutskyi V., Berezutska N., Ilinska O., Raiko V., “Studying the effect of multifunctional partitions on temperature indicators at offices of the open space type”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10-94), с. 13-21,2018
  2. Кружилка О.Е., Березуцький В.В., Березуцька Н.Л., Халіль В.В., “Исследование влияния температурных параметров рабочей зоны на изменение биологических показателей технологических жидкостей”, International Scientific and Practical Cjnference “WORLD SCIENCE”№ 10(26), Vol.1, October 2017
  3. Березуцька Н.Л., Березуцький В.В.,Уменьшение экологической опасности смазочно-охлаждающих жидкостей для экологических систем”. Збірник наукових праць 6-го Міжнародного наукового семинара «Управління безпекою складних систем» м. Ліптовский Мікулаш, Словаччина. 2013 р., С. 57 – 62.