Кафедра охорони праці

Мова:

ГАННА ВАЛЕРІЇВНА ПРОНЮК

ГАННА ВАЛЕРІЇВНА ПРОНЮК
Доцент кафедри охорони праці, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1998 р. – закінчила Харківський технічний університет радіоелектроніки за спеціальність «Прикладна математика».

2003-2006 рр. – асистент кафедри охорони праці.

2004 р. – захист дисертації кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – системи і засоби штучного інтелекту.

2006-2008 р. – старший викладач кафедри охорони праці.

з 2008 р. – доцент кафедри охорони праці.

2011 р. – присвоєне вчене звання доцента.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: безпека життєдіяльності, організація управління умовами праці, безпека праці в індустрії інформаційних технологій, організація керування умовами праці.


Наукова діяльність

2008-2009 – відповідальний виконувач госп. бюджетній теми «Підготовка нормативно-технічної документації» №ДР 0109U001096.

Напрями наукової діяльності: синергетичний підхід до управління умовами праці, ризик-менеджмент; моделювання потоків даних у телекомунікаційних мережах.


Публікації

Автор понад 70 публікацій, 3 колективних монографій та навчальних видань, серед яких:

  1. Proniuk, G., Geseleva, N., Kyrychenko, I., Tereshchenko, G. “Spatial interpretation of the notion of relation and its application in the system of artificial intelligence”, CEUR Workshop Proceedings 2362, 2019
  2. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. “Безпека життєдіяльності”»: навч. посібник / Т.Є Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с.
  3. Колективна наукова монографія “Проблеми та перспективи розвитку економічної кібернетики”. – Київ: Agrar Media Group, 2013/ Пронюк Г.В. “Самоорганізаційний підхід до підвищення ефективності трудової діяльності”. – С.98-104.
  4. Колективна наукова монографія “Актуальні проблеми економічної кібернетики”. – Київ: Видавничий дім “Стилос”, 2014/ Пронюк Г.В. “Застосування методів синергетики до модернізації систем управління умовами праці”. – С.223-228.