Кафедра охорони праці

Мова:

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ МАМОНТОВ

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ МАМОНТОВ
Доцент кафедри охорони праці, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1983 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю конструювання і технологія виробництва радіоелектронної апаратури та отримав кваліфікацію інженер-конструктор-технолог.

1983 – 1991 рр. – інженер-конструктор Виробничого об’єднання «Харківський завод електроапаратури».

1991 – 2000 рр. – асистент кафедри конструювання радіоапаратури.

З 2000 р. – старший викладач кафедри охорони праці.

2019 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Зниження шуму та вібрації від компресорних установок на робочих місцях підприємств будівельної індустрії» за спеціальності 05.26.01 – охорона праці, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.


Освітня діяльність

Лекційний курс: безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: способи і засоби зниження шуму і вібрації виробничого обладнання.


Публікації та патенти

Має понад 30 публікацій, 5 авторських свідоцтв СРСР, 8 деклараційних патентів, 2 патенти України, серед яких:

  1. І.  Kliuchnik, A. Mamontov, R. Umiarov, V. Shalayeva, “Methods of modular type rotors optimal complexing in the process of the composition”, Метрологія та прилади. – 2018. – № 1. – С. 53-57.
  2. А.С. Беликов, И.А. Соколов, В.А. Шаломов, А.В. Мамонтов, “Повышение безопасности на рабочих местах при эксплуатации компрессорных агрегатов за счет усовершенствования расчета звукопоглощающих покрытий”, Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. – Дніпро: ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України, 2017. – Вип. 135. – С. 246-257.
  3. Пат. 41467 Україна, МПК G01M1/10. Спосіб визначення головного моменту дисбалансів роторів / Мамонтов О.В., Дзюндзюк Б.В.; заявник і власник Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – № u 2008 14357; заявл. 15.12.2008; опубл. 25.05.2009, Бюл. №10. – 4 с.
  4. Пат. 111764 Україна, G01M1/10, G01M1/02, G01M1/16. Стенд балансування автомобільних і мотоциклетних коліс / Мамонтов О.В., Дзюндзюк Б.В.; заявник і власник Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – № а 201407958; заявл. 14.07.14; опубл. 10.06.15, Бюл. №11. – 4 с.

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ МАМОНТОВ