Кафедра охорони праці

Мова:

Основні наукові досягнення за 2021 рік

Статті:

  1. Управління радіаційним ризиком при поводженні з радіоактивними речовинами і матеріалами/ Мамонтов О.В., Малик Б. О. Токарева О. В/«Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ)», №2(132), 2021, с. 149-154, (Scopus)
  2. Визначення динаміки утворення монооксиду вуглецю при проведенні процесів газового зварювання/В.В. Березуцький, І.І. Хондак, Н.Л. Березуцька/Східно-Європейський журнал передових технологій. 2021. № 5/10(113) 2021. P. 33-40, (Scopus)
  3. Стаття авторів Березуцький В. В.,  Березуцька Н. Л., Халиль В. В., Ільїнська О. І. / Electric treatment and regulation of biotoxic properties of drilling waters (Електрична обробка і регулювання біотоксичних властивостей  бурових вод). Вид. “УНИВЕРСИТЕТАС”. 10.02.2022, с. 420-434.

Участь у конференціях:

  1. Сучасні підходи до забезпечення безпеки праці при роботі з роботами /Стиценко Т.Є, М.В. Бобков/ Сучасна наука сьогодення: досвід і тенденції, Міжнародна науково-теоретична конференція, секція 11, Пожежна та цивільна безпека, Сінгапур, Республіка Сінгапур, 21.02.2021, c. 119-120
  2. Зниження екологічних ризиків водних технічних рідин/ В.В. Березуцький, Н.Л. Березуцька. 4-а Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій та раціональне використання природних ресурсів». Збірник тез. – Петрошани, Румунія: 2021, 64-66 с. (Видавництво УНІВЕРСІТАС),. – 238 с
  3.  Участь у XIII Міжнародній науково-методичній конференції, 145 Міжнародній науковій конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «Безпека людини у сучасних умовах», 2-3 грудня 2021 р., м. Харків
  4. Проведена секція «Системи безпеки технологічних та виробничих процесів» у рамках 25-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті», 20-22 квітня 2021 р.
  5. Проблема засмічення світового океану пластиковими відходами /Березуцька Н.Л. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXIX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021. Харків: НТУ «ХПІ». – 264 с                                                                             
  6. Участь у Міжнародній науково-технічній конференції «ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. ОХОРОНА ВОДНОГО І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ» (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА

Загалом подано 5 особистих тез викладачів та 44 тези студентів під керівництвом викладачів кафедри

Патенти:

МПК А61F9/06 (2006.01) Захисна каска/ Березуцький В.В., Хондак І.І., Сафонов В.В./ Патент на корисну модель №149116. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 20.10.2021

Конкурси наукових робіт студентів:

Подано 3 роботи до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2020/2021 н.р. з напрямку «Охорона праці», квітень 2021 р. ХНАДУ