Кафедра охорони праці

Мова:

Ресурсообеспечение

 Кафедра «Охорона праці» веде підготовку здобувачів за усіма освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти університету.

 Для навчання здобувачів кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

 Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

– аудиторія № 237 навчальна лабораторія для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи здобувачів;

– аудиторія № 247 навчальна лабораторія для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи здобувачів;

– аудиторія № 249 навчальна лабораторія для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи здобувачів;

– аудиторія № 319і «Кабінет цивільного захисту» навчальна лабораторія для проведення практичних занять, самостійної роботи здобувачів.

 Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

 Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є: повний комплект методичного забезпечення в паперовому вигляді, який зберігається на кафедрі та є доступним для кожного здобувача; надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ розташовані в науковій бібліотеці; наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету, наприклад: правова БД «Ліга: Закон»; електронні версії підручників видавництва ЦУЛ – «Центр учбової літератури»; електронні журнали: «Захист інформації. INSIDE»; «Information Security»; online-журнали з наукової бібліотеки eLIBRARY; «Довідник спеціаліста з охорони праці».

 Навчальні лабораторії оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачів.

 Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням на кафедрі в наявності лабораторії, які оснащені наступним обладнанням: комплекс лабораторного обладнання для дослідження електро- та промислової безпеки, у тому числі НВЧ-установка, установка для вимірювання рівня шуму,  віброустановка та вібростенд, світлоустановка, установка для комплексного дослідження мікроклімату виробничого приміщення; також прилади хімічної розвідки та комплекс приборів радіаційної розвідки та дозиметричного контролю; засоби індивідуального захисту органів дихання, індивідуальні пакети для дегазації і дезактивації.

 За необхідністю кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним програмним забезпеченням та лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія».

 Якісну підготовку здобувачів за всіма освітніми програмами здійснюють викладачі кафедри, серед яких: 4 кандидати наук, 3 доценти; 1 старший викладач.

 Всі вони мають кваліфікацію відповідну до дисциплін, що викладаються, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.