Кафедра охорони праці

Мова:

Кафедра «Охорона праці» ХНУРЕ прийняла участь у колективній монографії «Prospect for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing»

Кафедра «Охорона праці» ХНУРЕ прийняла участь у колективній монографії «Prospect for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing»

Кафедра «Охорона праці» ХНУРЕ прийняла участь у колективній монографії «Prospect for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing  (Перспективи розвитку ресурсозберігаючих технологій видобутку і переробки корисних копалин)».

Колективна монографія «Prospect for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing» випущена видавництвом університету Петрошані (Румунія) на базі матеріалів IV Міжнародної науково-технічної конференції «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій та раціональне користування природними ресурсами», що відбулася  12 листопада 2021 р. в рамках програми ООН сталого розвитку Європи в області екологічної безпеки за участю авторського колективу науковців з трьох закладів вищої освіти міста Харків:

НТУ “ХПІ” https://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/ru/glavnaya/
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова https://bgd.hname.edu.ua/
ХНУРЕ https://nure.ua/

Електронну версію монографії можна знайти на сайтах за посиланнями:
https://doi.org/10.31713/m1101  – монографія в цілому.

Стаття авторів Березуцький В. В.,  Березуцька Н. Л., Халиль В. В., Ільїнська О. І. / Electric treatment and regulation of biotoxic properties of drilling waters (Електрична обробка і регулювання біотоксичних властивостей  бурових вод). Вид. “УНИВЕРСИТЕТАС”. 10.02.2022, с. 420-434.

Кафедра ОП ХНУРЕ https://os.nure.ua/