Кафедра охорони праці

Язык:

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

FACEBOOK ВЕБІНАР «ERASMUS+ CALL 2021 FOR EAP COUNTRIES: JEAN MONNET ACTIONS RULES FOR APPLICANTS»

12 травня 2021 року було проведено онлайн Facebook вебінар, до участі на Zoom платформі долучилось близько 150 учасників, трансляція охопила понад 900 глядачів; всі охочі, що взяли участь, отримали відповіді на актуальні для них питання, .

Вебінар було організовано за підтримки Виконавчого агентства Європейської освіти і культури (ЕAСЕА) спільно з Національними Еразмус+ офісами країн Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна.

Ключовими спікерами були: 

Antonio FONTELLES DE LIMA, Project Officer, European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 

Edith GENSER, Programme Coordinator, European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

FACEBOOK WEBINAR «ERASMUS+ CALL 2021 FOR EAP COUNTRIES: JEAN MONNET ACTIONS RULES FOR APPLICANTS»

On May 12, 2021, an online Facebook webinar was held, about 150 participants joined the Zoom platform, the broadcast reached more than 900 viewers; 

The webinar was organized with the support of the Executive Agency for European Education and Culture (EASEA) together with the National Erasmus + Offices of the Eastern Partnership countries: Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine. 

Speakers: 

Antonio FONTELLES DE LIMA, Project Officer, European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 

Edith GENSER, Program Coordinator, European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 

❗ Program of the event and details: ↘    

Детальніше

 

 

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

МІЖНАРОДНА ГУМОРИСТИЧНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ PROGGY-BUGGY TOWEL CONTEST 2021!

Гарні новини! DataArt запрошує усіх бажаючих взяти участь у неформальному турнірі Міжнародної гумористичної бліц-олімпіади з програмування Proggy-Buggy Contest.

 

На численні прохання учасників минулих років було вирішено організувати та провести неофіційний турнір, щоб ще більше людей мали змогу познайомитися з Олімпіадою, спробувати свої сили та підготуватися до офіційних змагань, що традиційно відбудуться восени.

 

За традицією все буде не серйозно, а з гумором. І не займе багато часу — лише 42 хвилини. Бліц, одним словом.

 

❗  Стартуємо: 25 травня 2021 о 18:00. Участь — безкоштовна.

 

Завдання — розв’язання будь-якої задачі — консольний додаток, вихідний текст якого потрібно вислати на сервер перевірки, вибравши зі списку мову програмування (доступні мови: C, C++, Free Pascal, Java, Mono C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript).

 

Переможець — учасник, який розв’яже максимальну кількість задач за мінімальний час. Рішення будуть перевірятися автоматично на єдиному для всіх учасників сервері, завдяки чому ми швидко визначимо переможця.

 

Для участі необхідно мати лише ноутбук і гарний настрій. Детальна інформація, інструкції та тренувальні завдання будуть вислані зареєстрованим учасникам.

  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

Proggy-Buggy Humorous International Programming Towel Contest 2021!

Good news! DataArt invites everyone to participate in the informal Proggy-Buggy Contest, the International Comic Blitz-Olympiad in programming.

At the numerous requests of the participants of the past years, it has been decided to organize and hold an informal tournament so that even more people could get acquainted with the Olympics, try their hand and prepare for the official competitions, which will take place in autumn.

You shouldn’t take this contest too seriously, but with humor, as is the tradition. And it will take you only 42 minutes (do you remember why?). Blitz, so to speak.

❗ Start: May 25, 2021 at 18:00. Participation is free.

Task — the solution of any problem — a console application, the source text of which must be sent to the test server, selecting from a list of programming languages (available languages: C, C ++, Free Pascal, Java, Mono C #, Python, Ruby, PHP, JavaScript ).

The winner is the participant who solves the maximum number of tasks in the minimum time. Decisions will be tested automatically on a single server for all participants, so we will quickly determine the winner.

All you need to participate is a laptop and a good mood. Detailed information, instructions and training tasks will be sent to registered participants.

Registration at the link:     

Детальніше

 

 

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОГРАМІСТІВ CALL FOR CODE

Тебе цікавлять IT технології та турбують кліматичні проблеми нашої планети? Тоді тримай чудову можливість для реалізації власних ідей та потенціалу!

IBM запускає присвячений боротьбі зі зміною клімату глобальний конкурс програмістів Call for Code.

❗ Подача заявок із рішеннями триває з 22 квітня до 31 липня.

Завдання Call for Code — сприяти сталому прогресу в усьому світі через розробку практичних застосунків на основі ПЗ з відкритим вихідним кодом. Розробники використовують рішення Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, дані метеорологічної компанії The Weather Company (належить IBM), а також ресурси й API, що надаються компаніями-партнерами, як-от: Intuit і New Relic.

Ініціатива Call for Code існує чотири роки і об’єднує понад 400 тис. розробників зі 179 країн світу, які створили понад 15 тис. додатків.

 

Більше дізнатися про переможців минулих конкурсів і їх успіхи можна у блозі IBM Developer.

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

GLOBAL CALL FOR CODE PROGRAM COMPETITION

Are you interested in IT technologies and concerned about the climate problems of our planet? Then take a great opportunity to realize your ideas and potential! IBM launches a global competition for climate change Call for Code.

❗ Applications with decisions last from April 22 to July 31.

The challenge for Call for Code is to promote sustainable progress around the world through the development of practical applications based on open source software. The developers use Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, data from The Weather Company (owned by IBM), as well as resources and APIs provided by partner companies such as Intuit and New Relic.

The Call for Code initiative has been around for four years and brings together more than 400,000 developers from 179 countries who have created more than 15,000 applications.

You can learn more about the winners of past competitions and their successes in the IBM Developer blog.

Read more: ↘    

Детальніше

 

 

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

ВЕБІНАР ASTOUND TALKS | PMO MEETUP #23 ONLINE

 Хочеш приймати кращі ділові рішення та досягти вершин в управлінні проектами? Ласкаво просимо до Astound!

 Спікери розкажуть з чого почати роботу над проектом, як закласти міцну основу для успішної його реалізаціїНавчать визначати шлях розвитку проекту за допомогою оцінювання й визначення його обсягу, розподілу ресурсів, брифінгів, а також дадуть декілька важливих порад про роботу зацікавленими сторонами/стейкхолдерами. Ви також дізнаєтеся, як налаштувати процес роботи з досвіду PMO Astound Commerce: від заміток про ретроспективні збори проекту до поліпшення життєвого циклу розробки рішень. Розгляд цього процесу з усіма деталями й інших засобів управлінні проектами буде представлений під час вебінару.

 ❗ Коли відбудеться захід19 травня об 18.30 .

 Участь безкоштовна.

Деталі: https://dou.ua/calendar/37616/

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

WEBINAR ASTOUND TALKS | PMO MEETUP # 23 ONLINE

Do you want to make better business decisions and reach the top in project management? Welcome to Astound!

Speakers will tell you how to start working on the project, how to lay a solid foundation for its successful implementation. They will learn how to determine the development of the project through evaluation and determination of its scope, allocation of resources, briefings, as well as give some important advice on working with stakeholders / stakeholders. You will also learn how to customize the process from the PMO Astound Commerce experience: from notes on retrospective project fees to improving the decision-making lifecycle. A review of this process with all the details and other means of project management will be presented during the webinar.

❗ When?  May 19 at 6:30 p.m.

Participation is free.    

Details: https://dou.ua/calendar/37616/

Registration at the link:↘  

Детальніше

 

 

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

GLOBAL CAREER DAY

Свята промайнули з космічною швидкістю і ти скучив за кар’єрними фестивалями?

Цієї весни маємо ще один шанс для прокачки своїх професійних навичок і можливості знайти омріяну роботу!

 19 травня разом з нами на Global Career Day:

— долучайся до вебінарів роботодавців;

— став провокативні питання під час дискусій;

— отримуй персоналізовані поради до свого резюме;

— вигравай призи компаній за свою активність!

Відкинь хвилювання щодо сесії та поринай у світ кар’єрних можливостей від GENESIS, MINDY SUPPORT, L`Oreal, Jooble, MARS Ukraine, ENGLISH PRIME, Pharmbills, FOZZY GROUP, Start Deutsch Schule.

❗ Реєструйся до 18 травня та отримуй максимум кар’єрного апгрейду:

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

  GLOBAL CAREER DAY  

The holidays have moved fast and you are missing for some career festivals.
This spring we have another chance to pump up our professional skills and the opportunity to find the dream job!

May 19 with us on Global Career Day:
— join employers’ webinars;
— asked provocative questions during discussions;
— get personalized advice to your resume;
— win company prizes for your activity!

Throw away the excitement about the session and immerse yourself in the world of career opportunities from GENESIS, MINDY SUPPORT, L’Oreal, Jooble, MARS Ukraine, ENGLISH PRIME, Pharmbills, FOZZY GROUP, Start Deutsch Schule.

❗ Register by May 18 and get the maximum career upgrade:

Registration link:   

Детальніше

 

 

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

ПРЕМІЯ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ IELTS 2021

Маєте сильну мотивацію розвивати свою кар’єру і можете продемонструвати, що ви маєте потенціал, щоб зробити свій внесок у розвиток технологій і суспільства своїми дослідженнями?

Нагорода дозволить успішним абітурієнтам навчатися на бакалаврському та аспірантському рівнях у вищих навчальних закладах у будь-якій точці світу (у Німеччині чи за кордоном) за програмою, що викладається англійською мовою, яка приймає IELTS як частину вимог до вступу.

Щоб мати право подати заявку на премію Британської Ради IELTS, Німеччина 2021, ви повинні:

— бути віком від 18 років на 31 липня 2021 року

— пройшли тест IELTS в центрі Британської Ради

— планувати вступити в 2021–22 навчальному році (тобто, починаючи з серпня 2021 року), на денну бакалаврську або аспірантську програми

— мати можливість надіслати лист-підтвердження від відповідної освітньої організації до 31 липня 2021 року

❗ Кінцевий термін подання заявки:  30 червня 2021 р. (14:00 за німецьким часом)

 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

IELTS BRITISH COUNCIL AWARD 2021

Do you have a strong motivation to develop your career and can you demonstrate that you have the potential to contribute to the development of technology and society through your research?

The award will allow successful entrants to study at the bachelor’s and postgraduate levels in higher education institutions anywhere in the world (in Germany or abroad) in a program taught in English, which accepts IELTS as part of the admission requirements.

To be eligible to apply for the IELTS British Council Award, Germany 2021, you must:

— be 18 years of age or older on July 31, 2021

— passed the IELTS test at the center of the British Council

— plan to enroll in the 2021-22 academic year (ie, starting in August 2021), for a full-time bachelor’s or graduate program

— be able to send a confirmation letter from the relevant educational organization by July 31, 2021

❗ Application deadline: June 30, 2021 (14:00 German time)

More information: 

Детальніше

 

 

Дайджест проектных предложений и событий 17.05.2021

МІЖНАРОДНА СТИПЕНДІЯ БАНТІНГА

Успішні заявники Міжнародної докторської стипендії Бантінга 2021 року отримуватимуть щорічну стипендію в розмірі 70 000 канадських  доларів на рік.

Критерії відбору:

— Стипендія відкрита для студентів з усіх країн.

— Заявник не повинен бути володарем стипендії у попередні роки.

— Студенти повинні бути готовими розвивати свій лідерський потенціал.

— Продемонструвати академічну майстерність.

— Продемонструвати великий дослідницький потенціал.

  ❗  Остання дата подання заявки- 30 вересня 2021 року.

Більш детальна інформація: https://www.wemakescholars.com/scholarship/banting-international-postdoctoral-fellowships

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

INTERNATIONAL BANTING SCHOLARSHIP

Successful applicants for the 2021 International Bunting Doctoral Fellowship will receive an annual grant of C $ 70,000 per year.

Requirements:

— The scholarship is open to students from all countries.

— The applicant should not have won a scholarship in previous years.

— Students must be ready to develop their leadership potential.

— Demonstrate academic skill.

— Demonstrate great research potential.

  ❗ The deadline for applications is September 30, 2021.

For more: https://www.wemakescholars.com/scholarship/banting-international-postdoctoral-fellowships 

 Details:  ↘  

Детальніше

 

Відділ перспективного розвитку

ХНУРЄ, Корпус «І», п.6, к.624

devoffice@nure.ua

 

            linkedin_socialnetwork_20684.png        instagram_socialnetwork_20686.png        facebook_socialnetwork_20691.png