Кафедра охорони праці

Мова:

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

УВАГА! ДЕДЛАЙН ПОДАННЯ ЗАЯВОК ЗА НАПРЯМКОМ
ЕРАЗМУС + ЖАН МОНЕ 02.06.2021 РОКУ

 

      Програма ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. Напрям Жан Моне: Увага, для України в межах конкурсів 2021 р. для участі відкритий напрям ВИКЛАДАННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ (“Кафедри”, “Модулі”,
“Центри досконалості “)
          Кінцевий термін подання проєктних заявок цього напряму 2 червня
2021 р. 17.00 (Brussels time)!
Конкурси та документація за напрямами Програми ЄС Еразмус+
публікуються на порталі ЄС Funding & tender opportunities – за
посиланням :
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=ERASMUS2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword=
 
     Детальніше по кожному окремому виду діяльності Жана Моне, умови, правила, як подавати заявку ті багато іншого опубліковано в Керівництві до програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide) за посиланнями: англійською мовою 2021 р.

ATTENTION! DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR DIRECTION COMMERASM + JEAN MONET 02.06.2021

       EU Erasmus + 2021-2027 program
Jean Monnet direction: Attention, for Ukraine within the framework of competitions in 2021 for participation open direction TEACHING AND RESEARCH (“Departments”, “Modules”, “Centers of Excellence”)
        Deadline: EU Erasmus + program 2021-2027 June 2, 2021 17.00 (Brussels time) Competitions and documentation in the areas of the EU Erasmus + Program are published on the EU portal Funding & amp; tender opportunities – link:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=ERASMUS2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword=
     More details on each of Jean Monnet’s activities, conditions, rules, how to apply and much more are published in the Erasmus + Program Guide with links: in English in 2021. ↘   

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ “УКРАЇНА 30. ОСВІТА І НАУКА”

31.05-02.06 відбудеться Всеукраїнський Форум “Україна 30. Освіта і наука”.

Форум відкриє Президент України Володимир Зеленський. У сесійних засіданнях візьмуть участь Прем’єр-міністр України, представники Офісу Президента, Уряду, Верховної Ради, Національної Академії наук України, ректори університетів, молоді вчені, інноватори, представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.

Онлайн трансляцій за посиланням:

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

UKRAINIAN FORUM “UKRAINE 30. EDUCATION AND SCIENCE”

Date: May 31-02-06, the Ukrainian Forum “Ukraine 30. Education and Science” 


The forum will be opened by President of Ukraine Volodymyr Zelensky. The sessions will be attended by the Prime Minister of Ukraine, representatives of the Office of the President, Government, Verkhovna Rada, National Academy of Sciences of Ukraine, university rectors, young scientists, innovators, representatives of the educational and expert community, public figures, representatives
real sector of the economy.

Online broadcasts at the link:

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

Кабмін України затвердив Положення про фінансування підтримки
українських організацій, які брали участь в конкурсах HORIZON 2020

     Українські організації, які були учасниками конкурсів програми Горизонт 2020, мають можливість отримати державне фінансування :
– Виконання та реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами наукових, науково-технічних робіт (далі – наукові роботи) та наукових, науково- технічних проектів (далі — науково-технічні проекти) за результатами конкурсного відбору наукових робіт та науково-технічних проектів;
– Для фінансової підтримки інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами конкурсного відбору науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ;
– Придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування
науковим обладнанням для проведення наукових досліджень (далі — інфраструктурні проекти);
– Та інші напрямки.
Детальніше за посиланням:
 

     The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Regulations on financing the support of Ukrainian organizations that participated in the HORIZON 2020

     Ukrainian organizations that have participated in Horizon 2020 competitions have the opportunity to receive state funding:
– Implementation and implementation by institutions of higher education, small and medium enterprises and scientific institutions of scientific, scientific and technical works (hereinafter – scientific works) and scientific, scientific and technical projects (hereinafter – scientific and technical projects) based on the results of competitive selection of scientific works and scientific and technical projects;
– For financial support of innovative activity of higher education institutions, scientific institutions based on the results of competitive selection of scientific and technical projects aimed at supporting innovative activity of higher education institutions and scientific institutions;
– Acquisition of scientific equipment and materials by centers of collective use of scientific equipment for scientific research (hereinafter – infrastructure projects);
– And other areas.
More details at the link: ↘    

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

“Технічні університети – на шляху до Digital Innovation Hub”
матеріали вебінару від 11.05.2021 року

До уваги проектних команд пропонуються матеріали Вебінару “Технічні університети – на шляху до DIH”

Відео з посиланням на презентації
https://www.youtube.com/watch?v=FRiiIkP7OzA&t=12679s

Презентації:  ↘ 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

“Technical universities – on the way to Digital Innovation Hub”:

 webinar materials from 11.05.2021

Materials of the Webinar “Technical universities – on the way to DIH” are offered to the attention of project teams

Presentations: https://drive.google.com/drive/folders/1yZV7TBIQe58VM6Njlc312BJ9rEkrP83Q?usp=sharing 

Video with a link to the presentation 

https://www.youtube.com/watch?v=FRiiIkP7OzA&t=12679s

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ GOOGLE PHD ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Бажаєш потрапити у Google та отримати іменну стипендію, яка включає грошову винагороду? Добряче підготуйся влітку та подай  заявку на стажування.

❗ Дедлайн: заявки на програму 2022 року відкриються 1 вересня 2021 року та закриються 30 вересня 2021 року.

 Програма стипендій Google PhD була створена для визнання видатних аспірантів, які проводять виняткові та інноваційні дослідження у сферах, що стосуються інформатики та суміжних областей. Стипендії підтримують перспективних кандидатів наук, які прагнуть вплинути на майбутнє технологій. 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

GOOGLE PHD FELLOWSHIP PROGRAM FOR GRADUATE STUDENTS

Do you want to get into Google and receive named Fellowships which include a monetary award? Prepare well in the summer and apply for an internship.

❗ Deadline: Applications for the 2022 program will open on September 1, 2021 and will close on September 30, 2021

The Google PhD Fellowship Program was created to recognize outstanding graduate students doing exceptional and innovative research in areas relevant to computer science and related fields. Fellowships support promising PhD candidates of all backgrounds who seek to influence the future of technology.

Read more: ↘ 

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

БІЗНЕС-ХАКАТОН #ALLSTARTUP ВІД ІНКУБАТОРА DEMIUM

Маєш стартап на стадії тестування ідеї чи MVP та шукаєш інвесторів?

Бізнес-хакатон #AllStartup — це унікальна можливість потрапити до 6-місячної інкубаційної програми Demium Ukraine, створити власну компанію та залучити 100 тис. євро pre-seed інвестицій з можливістю подальшого фінансування до 500 тис. євро.

 За 4 дні учасники хакатону познайомляться між собою у форматі speed dating, об’єднаються в команди, розроблять бізнес-модель потенційного стартапу та презентують її журі Demium.

 Коли? 14 червня – 17 червня

Де? Online

❗ Дедлайн: 10 червня

 Залишайте заявку до 10 червня та розкажіть нам більше про свій досвід і мотивацію створити власну компанію.

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

BUSINESS HACKATON #ALLSTARTUP FROM DEMIUM INCUBATOR

Do you have a startup at the idea or MVP testing stage? Are you looking for investors?

The #AllStartup business hackathon is a unique opportunity to join Demium Ukraine’s 6-month incubation program, start your own company and attract € 100,000 in pre-seed investments with the possibility of further financing up to € 500,000.

In 4 days, hackathon participants will get to know each other in a speed dating format, join teams, develop a business model of a potential startup and present it to the Demium jury.

When? June 14 – 17

Where? Online

❗ Deadline: June 10

Leave an application until June 10 and tell us more about your experience and motivation to create your own company:

 Registration and details: ↘   

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

ЛІТНЄ СТАЖУВАННЯ В READDLE

 Зробіть своє літо 2021 незабутнім, подайте заявку на літню практику Readdle !

 ❗ Кінцевий термін подання заявки: 1 червня 2021 року

 Тривалість стажування: 1 липня 2021 – 31 серпня 2021

 Отримайте унікальний досвід роботи над програмами світового класу, які конкурують з такими гігантами, як Apple, Google, Adobe. 

 Ти отримаєш 2 місяці реального досвіду роботи з одним із продуктів Readdle. 

 Дружня команда, багато розваг, підтримки та натхнення спрямовані на розкриття вашого потенціалу. Ви будете працювати з понад 200 чудовими професіоналами, які надихнуть вас робити все можливе щодня.

 Підвищте свої вміння у:

 iOS Engineering (PDF Expert

 • iOS Engineering (Документи
 • Забезпечення якості (Іскра)
 • Забезпечення якості (календарі) 
 • Розробка продуктів Android
 • Повна стекова веб-розробка
 • SEO / побудова посилань
 • Графічний дизайн  

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

READDLE SUMMER INTERNSHIP

 Make your summer 2021 unforgettable, apply for the Readdle Summer Internship!

❗ Application deadline: June 1, 2021

Internsxhip duration: July 1, 2021 — August 31, 2021

 Get a unique experience working on world-class apps that compete with technological giants like Apple, Google, Adobe and bring value to 150M+ people across the globe. Spend a great time with Readdle professionals who will support you to do your best work, learn a lot and grow!

You’ll get 2 months of real experience with one of the Readdle’s products.

Friendly team, lots of fun, support, and inspiration aimed to uncover your potential. You’ll work with 200+ amazing professionals that will inspire you to do your best every day.

Boost your skills in:

  • iOS Engineering (PDF Expert)
  • iOS Engineering (Documents)
  • Quality Assurance (Spark)
  • Quality Assurance (Calendars)
  • Android Product Engineering
  • Full Stack Web Development
  • SEO/Linkbuilding
  • Graphic Design  

More information: ↘ 

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

GLOBAL LEADERS SCHOLARSHIP IN BATH UNIVERSITY

Маєте глобальні плани на своє майбутнє? Дізнайтеся про Global Leaders Scholarship  та про те, як стипендія може допомогти у фінансуванні магістерської програми.
Global Leaders Scholarship в університеті Бата призначена для вступників на програми магістратури: інженерна справа (радіотехніка), дизайн, соціальні та гуманітарні науки, природничі науки (інформатика, математика, фізика, біомедична інженерія). Стипендія становить 5000 фунтів стерлінгів, їх можна витратити на оплату навчання.
❗ Дедлайн: подайте заявку до 16 липня 2021 року та отримайте відповідь до 16 серпня 2021 року
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

GLOBAL LEADERS SCHOLARSHIP IN BATH UNIVERSITY

Do you have global plans for your future? Learn about the Global Leaders Scholarship and how a scholarship can help fund a master’s program.
Global Leaders Scholarship at the University of Bata is designed for master’s programs applicants: engineering (radio engineering), design, social sciences and humanities, natural sciences (computer science, mathematics, physics, biomedical engineering). The scholarship is £ 5,000 and can be spent on tuition.
❗ Deadline: Apply by July 16, 2021 and receive a response by August 16, 2021

More information:↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 31.05.2021

SOFTWARE TESTING ONLINE PROGRAM | EPAM UNIVERSITY

EPAM запрошує талановитих студентів та початківців, які мають базові знання в розробці програмного забезпечення, взяти участь в підготовці на позицію джуніор.

Учасники отримають необхідний рівень знань та навичок, а кандидати, які успішно пройдуть всі етапи підготовки та покажуть високий рівень знань та навичок, зможуть пройти співбесіди на проекти ЕРАМ та приєднатися до найбільшої ІТ компанії України уже через кілька місяців.

❗ Дедлайн: 7 червня 9:00

Період відбіркових етапів: 8 червня — 5 липня

Старт навчання: 15 липня

Формат: онлайн заняття тривалістю 2-3 години

Розклад: 3 рази на тиждень, в вечірній час (18:00 або 19:00)

 Вимоги до кандидатIв

 • наполегливість і винахідливість у вирішенні нестандартних завдань;
 • знання основ тестування ПЗ та базові знання в області HTML / CSS / SQL;
 • бажаний рівень володіння English language — B1.

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

SOFTWARE TESTING ONLINE PROGRAM| EPAM UNIVERSITY

 EPAM invites talented students and beginners who have a basic knowledge of software development to participate in the preparation for the junior position.

Participants will receive the required level of knowledge and skills, and candidates who successfully complete all stages of training and show a high level of knowledge and skills will be able to pass interviews for EPAM projects and join the largest IT company in Ukraine in a few months.

 ❗ Deadline: June,7 (9:00)

Dates: June 8 – July 5

Start: July 15

Format: online classes lasting 2-3 hours

Schedule: 3 times a week, in the evening (18:00 or 19:00)

 Requirements:

 persistence and ingenuity in solving non-standard tasks;

 • basic knowledge of software testing and in the field of HTML / CSS / SQL;
 • English language >= B1.

 Details, program, registration: ↘  

Детальніше