Кафедра охорони праці

Мова:

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

ВЕБІНАР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ
«Як підготувати успішний проект для програми Горизонт Європа»

❗️ 21 квітня  з 11.00 до 13.30 за Києвом  Європейська комісія проводить другий раунд Вебінару на тему як підготувати успішний проєкт для програми Горизонт Європа  

Вебінар є відкритим для всіх і буде проводитись у режимі трансляції в You Tube

Посилання буде надіслано всім зареєстрованим учасникам

Програму Вебінару можна знайти за посиланням

 У програмі Вебінару будуть висвітлені ряд важливих деталей проєктної заявки, які мають прямий вплив на високий рівень оцінки. Це важливо для українських організацій, оскільки в українських національних конкурсах на ці характеристики проєктів звертають значно менше уваги.

Реєстрація відбувається на сторінці

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421

Запис попереднього вебінару від 24 березня можна побачити за посиланням

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm#upcoming

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 EUROPEAN COMISSION WEBINAR
“How to prepare a successful project for Horizon Europe”

❗️On April 21, from 11:00 to 13:30 in Kyiv, the European Commission is holding the second round of the Webinar on how to prepare a successful project for Horizon Europe

The webinar is open to all and will be broadcast live on YouTube.

 The Webinar program will highlight a number of important details of the project application that have a direct impact on the high level of evaluation. This is important for Ukrainian organizations, as Ukrainian national tenders pay much less attention to these project characteristics.

Registration takes place on the page:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421

A recording of the previous webinar on March 24 can be seen at the link

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm#upcoming

For more information:    

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ – ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМАХ

Вебінар з  актуальних питань кібербезпеки, представлення історії успіхів українських організацій у різних програмах ЄС, інформування щодо можливих перспектив розвитку діяльності у цій сфері

❗️ Дата і час: 22 квітня, 15.00-16.30   ZOOM конференція

1 година – інформаційна частина і 30 хвилин на питання та обговорення.

Участь є безкоштовною за умови попередньої реєстрації за посиланням:

https://forms.gle/5h9bg1VS3c3U246T7

Вебінар проводиться в системі ZOOM. Увага, одночасний доступ щонайбільше 100 учасникам. Якщо бажаючих взяти участь у вебінару буде більше, буде організовано онлайн трансляцію у Facebook на сторінці ГО АЄІ у Facebook.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

CYBER SECURITY TECHNOLOGIES – HOW TO SUCCEED IN EUROPEAN PROGRAMS

Webinar on topical issues of cybersecurity, presentation of the history of success of Ukrainian organizations in various EU programs, information on possible prospects for development of activities in this area

❗️ Date and time: April 22, 15.00-16.30 ZOOM conference

1 hour – information part and 30 minutes for questions and discussions.

Participation is free subject to pre-registration at:

https://forms.gle/5h9bg1VS3c3U246T7

The webinar is held in the ZOOM system. Attention, simultaneous access to up to100 participants. If there are more people who want to take part in the webinar, an online broadcast on Facebook will be organized on the AEI NGO Facebook page:     

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСТЕРНИЙ ТИЖДЕНЬ

❗️Запрошуємо до Українського кластерного тижня, за участі країн Східної Європи та Східного партнерства, який відбудеться  з 26 по 28 квітня.

Головна тема – «Діджиталізація промислових МСП».

Ukrainian Cluster Week консолідує українські кластери, а також залучить до співпраці країни Східного партнерства (ЕаР) та ЄС. Спікери – провідні експерти кластерного розвитку та діджиталізації ЄС – з Бельгії, Франції, Австрії, Литви,

З країн  Східного партнерства представлені Грузія, Білорусь та Азербайджан.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

  UKRAINIAN CLUSTER WEEK

❗️We invite you to the Ukrainian Cluster Week, with the participation of Eastern European countries and the Eastern Partnership, which will take place from 26 to 28 April.

The main topic is “Digitalization of industrial SMEs”.

Ukrainian Cluster Week consolidates Ukrainian clusters, as well as involves the Eastern Partnership (EAP) and the EU in cooperation. Speakers – leading experts in EU cluster development and digitalization – from Belgium, France, Austria, Lithuania,

Georgia, Belarus and Azerbaijan are represented in the Eastern Partnership countries.

Program and registration at the link: 

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

SUMSUNG R&D INSTITUTE UKRAINE

Samsung R&D Institute Ukraine відкриває стажування за напрямом «ШІ/Машинне навчання». Ця пропозиція дійсна для студентів III-VI курсів зі знаннями фундаментальних дисциплін та C / C ++, Java, Python.

  Оплачуване стажування триватиме 6-12 місяців, у групах по 5-10 учасників, заняття ведуть досвідчені наставники, гнучкий графік – 20 годин на тиждень з можливістю збільшення навантаження за взаємною згодою.

Кандидати матимуть пройти технічний 4-годинний тест і отримають на це три спроби.

❗️Заявки приймають до 3 липня.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 SUMSUNG R&D INSTITUTE UKRAINE

Samsung R&D Institute Ukraine opens an internship in the field of “AI / Machine Learning”. This offer is valid for students of III-VI courses with knowledge of fundamental disciplines and C / C ++, Java, Python.

 Paid internship will last 6-12 months, in groups of 5-10 participants, classes are conducted by experienced mentors, flexible schedule – 20 hours per week with the possibility of increasing the workload by mutual consent.

Candidates will have to pass a 4-hour technical test and three attempts.

❗️Applications are accepted until July 3.

The rules for submitting applications are described on the website:↘  

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

VIENNA CENTER FOR LOGIC AND ALGORITHMS

Віденський технічний університет, шукає молоді таланти і перспективних дослідників, авторів дисертацій і наукових робіт в області логіки та інформатики, в двох наступних категоріях:

– премія за магістерську дисертацію (1200 євро)

– премія за дипломну роботу бакалавра або її еквівалент (800 євро)

❗️ Дедлайн: 30 квітня 2021 р.

Область дослідження:

– обчислювальна логіка;

– алгоритми і обчислювальна складність;

– бази даних і штучний інтелект;

– верифікація.

Вимоги:

– ступінь повинна бути присуджена в період з 15 листопада 2019 по 31 грудня 2020 (включно).

– заявки, вже подані на VCLA Awards 2020 року, не можуть бути відправлені повторно.

– студенти, які отримали ступінь в TU Wien, не мають права брати участь.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

VIENNA CENTER FOR LOGIC AND ALGORITHMS

The Vienna Center for Logic and Algorithms of TU Wien calls for the nomination of authors of outstanding theses and scientific works in the field of Logic and Computer Science, in the following two categories:

– оutstanding Master Thesis Award (1200 eur)

– оutstanding Undergraduate Thesis Award (800 eur)

❗️ Deadline: 30 April 2021

The main areas of interest are:

– Computational Logic

– Algorithms and Computational Complexity

– Databases and Artificial Intelligence

– Verification

Eligibility:

– The degree must have been awarded between November 15th, 2019 and December 31st, 2020 (inclusive).

– Submissions already submitted to the VCLA Awards 2020 cannot be re-submitted.

– Students who obtained their degree at TU Wien are not eligible.

Read more:   

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 20.04.2021

EINSTEIN FELLOWSHIP

Підтримка молодих вчених, які готові провести дослідження в новій для себе сфері. Старт програми у 2022 році, проживання забезпечується на весь період стажування,  а саме на 5-6 місяців, у літній резиденції Альберта Ейнштейна.

Фінансування: грант 1000 євро.

❗️ Дедлайн: 15 травня.

 Вимоги:

– вік до 35 років;

– диплом про вищу освіту – гуманітарні, соціальні, технічні, природничі науки;

– володіння англійською мовою.

  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

EINSTEIN FELLOWSHIP

Support for young scientists who are ready to conduct research in a new field. The program starts in 2022, accommodation is provided for the entire period of internship 5-6 months, in the summer residence of Albert Einstein.

Funding: grant of 1000 euros.

❗️ Deadline: May 15.

Requirements:

– age up to 35 years;

– diploma of higher education – humanities, social, technical, natural sciences;

– knowledge of English.

More information: 

Детальніше

 

 

Відділ перспективного розвитку

ХНУРЕ, Корпус «І», п.6, к.624

devoffice@nure.ua

 

       linkedin_socialnetwork_20684.png        instagram_socialnetwork_20686.png        facebook_socialnetwork_20691.png