Кафедра охорони праці

Мова:

Студентка ХНУРЕ представила доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції

23-24 квітня в Харківському національному університеті будівництва та архітектури проводилася Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна та техногенна безпека. Охорона водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів». В рамках студентської секції свій доклад «Методи зменшення екологічної небезпеки мастильно-охолоджувальних рідин з біотестуванням на дафніях» представила студентка гр.ІТКНу-18-2 Анастасія Лаптій.

Оргкомітет конференції відзначив доклад представниці ХНУРЕ дипломом III ступеня, а професорсько-викладацький колектив кафедри охорони праці подякою за високий рівень підготовки студентів-учасників конференції.

Студентка ХНУРЕ представила доповідь на Міжнародній науково-технічній конференціїСтудентка ХНУРЕ представила доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції