Кафедра охорони праці

Мова:

Засідання завідувачів кафедр ЗВО України з напрямку цивільна безпека

2 жовтня 2019 року на базі НТУ «ХПІ» м. Харкова, відбулося спільне засідання завідувачів кафедр ЗВО України з напрямку цивільна безпека (безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона навколишнього середовища), НМК МОН України, підкомісії з цивільної безпеки та ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», в якому взяла участь завідувач кафедри «Охорона праці» ХНУРЕ доц. Т.Є. Стиценко.

На Нараді були обговоренні загальні питання концепції розвитку навчально-наукового напрямку цивільна безпека (безпека життєдіяльності, охорона праці). За підсумками Наради було прийняте рішення щодо необхідності координації роботи відповідних кафедр ЗВО, НМК МОН України, підкомісії з цивільної безпеки, питань уніфікації навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів, розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін, організації і проведення семінарі, підвищення кваліфікації тощо.

Також було прийняте рішення про необхідність звернення з клопотанням до сектору вищої освіти НМР МОН, НАЗЯВО з пропозицією про внесення до «Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» вимоги стосовно наявності, повноти і відповідності обов’язкових компетентностей з безпеки у всіх стандартах і освітніх програмах вищої освіти.

Засідання завідувачів кафедр ЗВО України з напрямку цивільна безпека