Кафедра охорони праці

Мова:

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

ERASMUS+ PROGRAMME JEAN MONNET ACTION ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Термін подання документів до 17:00 2 червня 2021 року. 

Вищі навчальні заклади, організації та асоціації у всьому світі мають право подати заявку на участь.

Метою є підвищення рівня викладання та покращення наукових досліджень в Європейському Союзі та по всьому світу.

До просвітницької діяльності програми входить:

 • Модуль Жана Моне, що триває 3 роки, мінімум 40 годин курсів на академічній рік. Має або тематику конкретної дисципліни в області європейської освіти або бути різносторонніми.
 • Кафедра Жана Моне для навчання викладачів, курс триває 3 роки, мінімум 90 годин на рік.
 • Центр підвищення кваліфікації, що відповідає за роботу зі студентами, політиками, державними службовцями та громадськістю, 3 роки. 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ERASMUS + JEAN MONNET ACTION PROGRAM FOR HIGHER EDUCATION

Applicants have to submit their grant application by 2 June at 17.00 (CET).

Higher education institutions, organisations and associations around the world are eligible to apply for Jean Monnet actions.

The Jean Monnet Actions for higher education aim at promoting excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Teaching and research activities:

– Jean Monnet module, lasts 3 years, with a minimum of 40 hours of courses per academic year. Has either a specific discipline topic in the field of European education or be versatile.

– Jean Monnet Chair for teacher education, course lasts 3 years, minimum 90 hours per year.

– Center of Excellence, which is responsible for working with students, politicians, civil servants and the public, 3 years.

For more information on Jean Monnet activities  ↘

Детальніше

 

 

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

ЕРАЗМУС+ ДНІ ДЛЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ:
ZOOM EDITION

Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Erasmus Student Network Kyiv, за підтримки

Представництва ЄС в Україні у співпраці з МОН України, Міністерством молоді та спорту України,

Інформаційним центром Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності, закладами вищої

освіти України та випускниками Програми Еразмус Мундус, перетворюють квітень на місяць

Програми ЄС Еразмус+

4 заходи для молоді всієї України

безліч безкоштовних можливостей саме для Вас – навчання, практика, викладання та стажування в

провідних європейських університетах, молодіжні обміни та волонтерства

топ-поради для подачі заявок на участь

історії успіху від українців у межах Еразмус+

✔5 квітня – «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – KYIV» – https://bit.ly/39wRpzp

✔12 квітня – «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – NORTH» – https://bit.ly/3rIgIEN

✔19 квітня – «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – WEST» – https://bit.ly/3uahzzX

✔26 квітня – «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – SOUTH-EAST» – https://bit.ly/2Pdp1vr

РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА. Кожен захід має окрему форму реєстрації для участі. Підтвердження

щодо участі будуть надіслані учасникам на е-пошту вказану під час реєстрації.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ERASMUS+ DAYS FOR YOUNG PEOPLE UKRAINE: ZOOM EDITION

National Erasmus + office in Ukraine and  Erasmus Student Network Kyiv, with the support of

EU Delegation in Ukraine in cooperation with the Ministry of Education and Science, the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Erasmus + Youth Information Center and the European Solidarity Corps, higher educational institutions of Ukraine and graduates of the Erasmus Mundus Program, make April the month of EU Erasmus + Program

4 events for young people from Ukraine

lots of free opportunities for you – training, studying, teaching and internships at leading European universities, youth exchanges and volunteering program

top tips for applying for participation

Ukrainian success stories within Erasmus+ Program

✔ April 5 – “Erasmus + Days for Ukrainian Youth: Zoom edition – KYIV” – https://bit.ly/39wRpzp

✔ April 12 – “Erasmus + Days for Ukrainian Youth: Zoom edition – NORTH” – https://bit.ly/3rIgIEN

✔ April 19 – “Erasmus + Days for Ukrainian Youth: Zoom edition – WEST” – https://bit.ly/3uahzzX

✔26 April – “Erasmus + Days for Ukrainian Youth: Zoom edition – SOUTH-EAST” – https://bit.ly/2Pdp1vr

REGISTRATION IS REQUIRED. 

Each event has a separate registration form for participation. Registered participants will receive a confirmation letter on email.

Детальніше

 

 

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

ПРОГРАМА НАУКОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО АГЕНТСТВА ФРАНКОФОНІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Університетське агентство франкофонії відкриває конкурс наукової мобільності для аспірантів регіону Центральної та Східної Європи тривалістю до 3 місяців, документи приймаються до 30.04.2021 року (23:00 за київським часом).

Аспіранти ХНУРЕ запрошуються до участі!

Умови конкурсу:

– бути аспірантом в одному з університетів-членів  УАФ

– бути аспірантом 2-3 курсу  на момент мобільності

– володіти французькою мовою на рівні, достатньому для виконання дослідження.

Стипендія покриває авіаквитки до та з міста мобільності, страхування та 3000 євро на весь період.

ACADEMIC MOBILITY PROGRAM
FRANCOPHONIE UNIVERSITY AGENCY
FOR ASPIRANTS
Francophonie University Agency opens a scientific mobility contest for posgraduate from the Central and Eastern Europe, which lasts up to 3 months. Application and documents can be submitted  until 30.04.2021 (23:00 Kiev time).
Postgraduate students of KNURE are invited to participate!
Contest conditions:
– be an aspirant at one of the UAF member universities
– be a 2-3 year postgraduate student at the time of mobility
– have knowledge of French at a level sufficient to carry out the research.
The scholarship covers airfare to and from the city of mobility, insurance and 3,000 euros for the entire period.

Детальніше

 

 

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

ВЕБІНАР «СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ – ЯК ДРАЙВЕР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

Дата і час: 12 квітня, 15.00-16.30 онлайн у форматі ZOOM конференції

Мета вебінару – представити можливості використання даних супутникового моніторингу у різних

сферах наукових досліджень та економіки і суспільного життя людей, а також досвід реалізації

українською організацією проєкту ERA-Planet програми Горизонт 2020 і перспективи підготовки

нових проєктів у контексті очікуваних конкурсів програми Горизонт Європа.

Основні теми вебінару:

Досвід участі у програмі Горизонт 2020.

Інноваційний погляд з супутника.

Цифрова трансформація в Україні.

Наукові горизонти. Відкриті питання в галузі прикладної математики та інформаційних технологій.

Участь є безкоштовною за умови попередньої реєстрації за посиланням

WEBINAR “SATELLITE MONITORING AS A DRIVER OF DIGITAL TRANSFORMATION”

Holding date: 12 April, 15.00-16.30, ZOOM conference

The purpose of the webinar is to present the possibilities of using satellite monitoring data in various fields of research economy and public life, as well as the experience of the Ukrainian organization of the ERA-Planet project Horizon 2020 and the prospects for new projects in the context of the expected Horizon Europe competitions.

The main topics for the webinar:

Experience of participation in the Horizon 2020 program.

Innovative satellite view.

Digital transformation in Ukraine.

Scientific horizons. Open questions about applied mathematics and information technology.

Participation is free with pre-registration at the link↙

Посилання

 

 

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА GFPS ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА

Ти навчаєшся в українському вищому навчальному закладі, береш активну участь в громадському

житті і хочеш навчатися в Німеччині? Тоді подавай заявку на стипендію GFPS!

Стипендійна програма пропонує:

 • щомісячну стипендію в розмірі 863 євро;
 • можливість провести навчальний семестр в державному університеті Німеччини на твій вибір та

допомогу при зарахуванні;

 • безкоштовну участь у двох наукових і культурних семінарах, на початку та в кінці семестру.

Вимоги:

 • бути громадянкою/громадянином України та постійно проживати на території України;
 • під час подання заявки та перебування у Німеччині (у разі отримання стипендії) мати статус

студента/-ки українського ВНЗ та вік, що не перевищує 26 років;

 • навчатися на денній формі навчання;
 • раніше не отримувати стипендії на навчання в Німеччині більше ніж на один семестр;
 • відповідати вимогам посольства Федеративної Республіки Німеччини в Києві ;
 • впевнено володіти німецькою мовою на момент отримання стипендії;
 • брати активну участь у житті громадянського суспільства та цікавитися європейськими ідеями.

Дедлайн: 30 квітня

Детальніше про заявку та стипендію: https://bit.ly/3rxb5JI

24 квітня, в форматі Sprechstunde ми розкажемо детальніше про стипендію. Якщо маєш питання

та для реєстарації на зустріч пиши на адресу: ukraine@gfps.org

Заповнити реєстраційну форму можна за посиланням

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

GFPS SCHOLARSHIP PROGRAM FOR UKRAINIAN STUDENTS

Do you study at the Ukrainian university, actively involved in social life and want to study in Germany? Then apply for the GFPS scholarship!

The scholarship program offers:

– a monthly scholarship of 863 euros;

– the opportunity to spend a semester at a public university in Germany of your choice and assistance with enrollment;

– free participation in two academic and cultural seminars, at the beginning and at the end of the semester.

Requirements:

– be a citizen of Ukraine and reside permanently in Ukraine;

– have the status of a Ukrainian University student and be under 26 years old at the time of application and stay in Germany (in the case of a scholarship) 

– be a full-time student;

– never received a scholarship to study in Germany for more than one semester;

– meet the requirements of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Kiev;

– have a good command of the German language ;

– actively participate in social life and be interested in European ideas.

Deadline: 30 April 2021

More information about the scholarship: https://bit.ly/3rxb5JI.

On April 24, at Sprechstunde, we will tell you more about the scholarship. If you have any questions

and want to register for a meeting, write to: ukraine@gfps.org

Fill out the form at the link↙

Детальніше

 

 

ДАЙДЖЕСТ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОДІЙ

ДЕРЖАВНІ МІЖНАРОДНІ СТИПЕНДІЇ
ВІД УНІВЕРСИТЕТУ БОЛЛА

Ви мрієте вчитися в США? Це можливо! Поспішайте та заповніть заявку.

Чому саме Університет Болла?

Університет складається з 7-ми кампусів. Загальна кількість студентів, які проходили навчання в 2020 році становила приблизно 20 000. Вам пропонують широкий спектр спеціальностей, близько 120 для бакалаврів та 130 додаткових. Більше того, Державний університет Болла надаватиме іноземним студентам стипендію в розмірі 4000 доларів на рік протягом чотирирічного періоду, в сумі 16000 доларів.

Кінцевий термін подання заявок: 15 квітня 2021 року

Як  потрапити на навчання:

 • бути студентом університету;

 • подати резюме, академічну довідку, паспорт, рекомендаційний лист;

 • мати відмінні академічні результати у коледжі чи університеті.

 • успішно здати іспит з англійської мови (наприклад, IELTS) з прийнятним для вступу балом.

Як подати заявку на отримання фінансової допомоги:

 1. Знайдіть свій Федеральний ідентифікаційний номер студентської допомоги або отримайте такий у Міністерстві освіти США
 2. Подайте безкоштовну заявку на федеральну допомогу студентам (FAFSA) 
 3. Отримайте звіт про допомогу студентам
 4. Негайно реагуйте на будь-які додаткові інформаційні запити від офісу або Комісії з вищої освіти штату Індіана (CHE)
 5. Отримайте електронне повідомлення про допомогу від Ball State
 6. Прийміть свою пропозицію про позику

  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

BALL STATE INTERNATIONAL ACHIEVEMENT SCHOLARSHIPS

Are you dreaming of studying in the USA? It is possible! Hurry up and fill out the application form. 

Why study at Ball State University?

Seven academic colleges make up the university. The total number of students enrolled in Fall 2020 was approximately 20 000. Wide range of specialties, around 120 undergraduate majors and 130 minor. More than that, Ball State University will provide international students with a $4,000 per year scholarship for a four-year period of $16,000.

Deadline for applications: April 15, 2021

How to Apply:

 • students are required to take admission at the university;

 • applicants must submit a CV, academic transcripts, passport, letter of recommendation;

 • possession of certificates with an excellent academic result from a recognized college or university.

 • approved English language exam (such as IELTS) with an acceptable score before registering for an academic course.

How to Apply for Financial Aid:

 1. Locate your Federal Student Aid ID or obtain one from the U.S. Department of Education
 2. File the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
 3. Receive your Student Aid Report
 4. Respond immediately to any additional information  requests from our office or the Indiana Commission for Higher Education (CHE)
 5. Receive an award notification email from Ball State
 6. Accept your loan offer

For more information

Детальніше

Відділ перспективного розвитку
ХНУРЄ, Корпус «І», п.6, к.624
devoffice@nure.ua

  linkedin_socialnetwork_20684.png        instagram_socialnetwork_20686.png        facebook_socialnetwork_20691.png